AVECINE

SOBRE AVECINE

L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESARIS DE CINEMA va néixer el 29 d'agost de 1977. Forma part de la FECE (Federació d'Empresaris d'Espanya), els socis de la qual són empresaris de cinema, empreses d'exhibició cinematogràfica i altres associacions i agrupacions empresarials.

És una institució sense ànim de lucre i té com a objectius fonamentals, entre d'altres, els de representar, gestionar i defensar els interessos generals i comuns dels seus membres, davant de persones i entitats públiques o privades, promoure la unitat associativa d'empreses i empresaris d'exhibició cinematogràfica. Vetllar per la lliure i lleial competència al mercat cinematogràfic espanyol, facilitar i impulsar la millora permanent de les condicions en què es desenvolupa l'activitat dels seus membres i desenvolupar una estructura associativa empresarial que respongui eficaçment a les necessitats dels seus membres i del sector en conjunt.

AVECINE
La Asosiación Valenciana de Empresarios de Cine es una institución sin fines de lucro y tiene como objetivos fundamentales, entre otros, los de representar, gestionar y defender los intereses generales y comunes de sus miembros.

ivc.gva.es

Gran Vía de Ramón y Cajal, 37 Planta 8ª, Pta. 44
46007 Valencia (Valencia)